کلینیک مجازی پارس ارمغان طلایی محیطی است که پزشکان پرونده های پزشکی بیماران خود را بصورت الکترونیک و ماندگار در اختیار دارند و در معاینات بیماران می توانند سوابق درمانی و کلیه تشخیص ها و ویزیت ها توسط همکاران و یا مراجعات قبلی بیمار به خودشان را ملاحظه کنند و از این داده ها در راستای تشخیص و تجویز جدید و درمان موفق تر و در نهایت ارتقاء سطح کیفی تشخیص و درمان بیماران استفاده نمایند.
کلینیک مجازی امکانات زیر را در اختیار پزشک و بیمار قرار می دهد :
۱. مدیریت مطب و کلینیک
۲. تشکیل پرونده پزشکی الکترونیک بیماران
۳. بارگذاری فایل های پرونده بیمار از قبیل نسخ دارویی، آزمایشها،تصویربرداریها و غیره در پرونده بیمار
۴. امکان ارجاع بیمار به پزشکان و تخصص های دیگر جهت درمان بیماری هایی که پزشک تخصص درمان آن بیماری را ندارد و کسب درآمد از ارجاع بیماران
۵. امکان نوبت دهی آنلاین و تعریف نوبت های خالی توسط پزشک
۶. امکان مشاهده پرونده درمانی بیمار بصورت الکترونیک و حذف کاغذ و پرونده های کاغذی و دسترسی سریعتر و جامع تر به پرونده و سوابق پزشکی بیمار
۷. امکان مشاوره و ویزیت آنلاین توسط پزشک بدون نیاز به حضور در مطب یا مرکز درمانی از طریق تلفن همراه یا کامپیوتر
۸. امکان اخذ نوبت بدون نیاز به هر گونه مراجعه و تماس با پزشک یا مرکز درمانی و مشاهده وقت های خالی پزشک و رزرو نوبت بصورت آنلاین توسط تلفن همراه یا کامپیوتر
۹. تهیه و ارسال داروهای تجویز شده توسط پزشک بصورت کاملا رایگان درب منزل بیمار و بدون نیاز مراجعه بیمار به داروخانه و پرداخت صرفاً هزینه دارو
۱۰. انجام نمونه گیری در منزل بصورت رایگان جهت آزمایش هایی که پزشک تجویز نموده و انجام آزمایش و ارسال جواب به پزشک و بیمار